Koçluk

Koçluk Nedir?

Koçluk; danışanın istediği alandaki değişimi kolaylaştırmak için kullanılan temel bir araçtır. Koçluk; kişinin farkındalığını, performansını artırarak, kişisel gelişimini destekleyerek, seçeneklerini genişleterek ve özgüvenini yükselterek değişim yaratır. Bu değişim motivasyon, performans, tatmin ve öğrenme alanlarında olabilir.

Koçluk Nasıl Yapılır?

Ortak kararlaştırılan bir zamanda, yüz yüze ya da online olarak karşılıklı sohbet  şeklinde yapılır. Her görüşmenin bir hedefi vardır. Büyük bir amaç ve ona doğru giderken yapılacak küçük adımlar çerçevesinde 1 saatlik birebir olarak yapılan bir çalışmadır.  

Astroloji Koçluğun Neresinde Yer Alıyor?

Gökyüzündeki yıldızların insanlar üzerindeki etkileri çok eski zamanlardan beri takip edilen bir ilimdir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnağme’sinde ve Muyiddin İbn-i Arabi felsefesinde feleklerden feyiz alma olarak geçer.

Danışan kişinin doğum tarihi, o kişinin fıtratındaki karakteristik özelliklerini yansıtır.  Yaşamı ile ilgili temaları gösterir. Yaşam hedefi nedir ? Ne olmaya hevesi vardır ? Duygularını nasıl gösterir ?  Yaşamda harekete geçme yönetimi nedir ? Bu dünya da zorlanacağı alanlar nerededir?

Aslında Astroloji harita okuma tekniği, Koçluk seansının kalitesini artırır.  Danışanın kendini bulma ve anlama yolunda daha hızlı ilerlemesini sağlar. Kendini öğrenmesi, kabul etmesi, fark etmesi yolunda bu sistemi destekleyen bir araçtır. Ve pek tabii ki bu çalışma zaman kavramı içinde kişinin lehine kullanılır.

Neden Pozitif Koç?

İsmim ve Astrolojik Doğum Haritam bana bu yaşamdaki misyonumun, evrensel bilgileri, eğitim, öğretim  ve danışmanlık yolu ile pozitif bir şekilde yaymayı ve her koşulda yaşama teslim olmayı öğretiyor. Bu misyonu gerçekleştirmek adına yola çıktım.

Son Söz…

Bugüne kadar bütün biriktirdiklerim ve biriktirmeye azim ettiklerim ile Pozitif Koç olarak yolunu arayanlara ışık tutuyorum. Bu yolda bana destek veren tüm hocalarıma minnettarım. Beni ben yapan bütün öğeleri, insanı insan yapan bütün incelikleri öğrettiler. F. Nietzsche’nin çok güzel bir sözü var. “Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir”. Bana ilimi ve bilimi öğretenlere borcumu en iyi şekilde ödemek ve yolu benim ile kesişenlere en iyi şekilde mihmandarlık etmek arzusu ile karşınızdayım.

Paylaşmak için Tıklayın: